Inscripció

Per poder gaudir d'una setmana de campus hauràs de realitzar correctament el procés d'inscripció que trobaràs a continuació.


HO SENTIM, HEM TANCAT LES INSCRIPCIONS! A CONTINUACIÓ, TROBARÀS EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A LA LLISTA D'ESPERA I, SI QUEDA ALGUNA PLAÇA LLIURE, CONTACTAREM AMB TU EL MÉS AVIAT POSSIBLE. 

PAS 1: FORMULARI

Emplenar formulari de la pàgina web www.teccat.cat. Es troba a continuació (més a baix). 

PAS 2: PAGA i SENYAL

Realitzar transferència per al primer pagament de 100€ al número de compte ES27 2100 0156 3302 0039 7912 amb el nom de l'inscrit/a com a concepte. El primer pagament (paga i senyal) s'haurà de fer en el moment d'emplenar el formulari. El pagament de la paga i senyal no es podrà recuperar en cap cas. 

Data límit: 1 gener 2023

PAS 3: PAGAMENTS

Realitzar transferència per al segon pagament de 260€ (o 245€ en cas d'obtenir el descompte) al número de compte ES27 2100 0156 3302 0039 7912 amb el nom de l'inscrit/a com a concepte. 

Data límit: 28 de febrer de 2023 

El darrer pagament (260€ o 245€ en cas d'obtenir el descompte) es durà a terme mitjançant una transferència bancària al mateix número de compte. 

Data límit: 31 de març de 2023

PAS 4: DOCUMENTACIÓ

Un cop realitzats els pagaments, enviar documentació de la persona inscrita per correu electrònic (inscripcions@teccat.cat): 

- DNI 

- Targeta sanitària 

- Comprovants de pagament (paga i senyal, 2n i 3r pagament). 

- Autorització per viatjar a Andorra 

L'autorització per viatjar a Andorra té una validesa d'1 mes. Quan sigui possible obtenir-la, cal enviar aquesta autorització per correu electrònic. Si feu la inscripció amb massa temps d'antelació, no adjunteu l'autorització fins que quedi 1 mes per al campus.


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A LA LLISTA D'ESPERA